Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler, SmnTech INC firması (SmnTech INC) tarafından yönetilmekte ve işletilmekte olan, tablet veya telefon gibi bir mobil cihazlarda yer alan Knowin adlı SmnTech INC uygulamasında (Uygulama) sizlere daha iyi sunulabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Uygulama ya üye olarak ve/veya yarışmalara katılarak SmnTech INC in hizmetlerini kullanmanın koşullarından biri olarak bazı bilgileriniz SmnTech INC tarafından alınmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır. Aşağıda, Uygulama nın kullanımı sırasında elde edilen/edilecek kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde elde edildiği, bu verilerin nasıl ve ne şekilde işlendiği ve saklandığı belirtilmiştir. SmnTech INC gizliliğinizi aşağıda yer alan kurallar çerçevesinde korumakta ve verilerinize ilişkin tüm süreçlerde bu metni benimsemektedir.

Bu metni onaylayan veya metni onaylamaksızın Uygulama yı veya diğer servisleri kullanmaya devam eden her kişi, aşağıdaki sınırlar dâhilinde kalmak kaydıyla, otomatik veya otomatik olmayan şekilde elde edilen verilerinin işlenmesine, kaydedilmesine, üyelik süresince veya herhangi bir yasal süre öngörülmüşse bu süre veya SmnTech INC in ilan ettiği/edeceği süre boyunca işlenmesine, saklanmasına ve muhafaza edilmesine, analiz edilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenmesine, yurt içine ve/veya yurt dışına aktarılmasına ve SmnTech INC hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla, üçüncü kişi iş ortakları ve/veya danışmanlarına aktarılmasına açıkça izin ve onay verir.

Yine, Uygulama ve Yarışmalar ın doğası gereği herkese açık uygulanan uygulama içi tüm durumlarda, kullanıcıların kullanıcı adı, yarışma yı kazanıp kazanmadığı bilgisiyle birlikte, o an Uygulama ya da Yarışma içerisinde bulunan tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir ve görüntülenebilir hale gelebilir. Kullanıcı, bu kişisel verilerinin de Uygulama yı veya diğer servisleri kullanmaya devam ettiği süre boyunca bu kapsamda işlenmesine ve açıklanmasına açıkça izin verir.

Kişisel Veriler Nelerdir?

- Kişisel Veri, sizi tanımlayan ya da sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. SmnTech INC ile Uygulama veya herhangi bir platform üzerinden veya başka bir yolla paylaştığınız bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. Kişisel verilere örnek olarak adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, internet protokol (IP) adresiniz sayılabilir.

SmnTech INC e verdiğiniz bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da tercihinize bağlı olarak bize verdiğiniz veya erişmemize onay verdiğiniz bilgilerdir. SmnTech INC, verdiğiniz bu bilgiler ile varsa sağladığınız içerikleri dilediği sürece, bilgiler ve içerikler tarafınızca silinse dahi gerek yasal gereklilikler gerekse meşru menfaatleri için saklayabilir.

Hangi Bilgileri Topluyoruz?

Kayıt Bilgileri: Uygulama ya kayıt olmak için girdiğiniz bilgilerden ya da Uygulama üzerindeki çeşitli form ve anketleri doldurarak ad, kullanıcı adı, cinsiyet, e-posta adresi, doğum tarihi, telefon numaraları gibi bazı kişisel bilgileri elde ederiz. Bu bilgiler hem yasal zorunluluklar hem de sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için, işin doğası gereği toplanmaktadır.

Değerlenmesini veya incelenmesini istediğiniz hizmet verileri: : Uygulama daki arama geçmişi, genel hizmet yöneliminizi gösterir bilgiler ile isteyerek paylaştığınız diğer veriler, değerlendirilmek üzere alt yapımıza kaydedilir ve daha sonraki aşamalarda sizlere daha iyi hizmet sunmak üzere kullanılabilir.

Kullanım verileri: Uygulama ya üye olduktan sonra hakkınızda kullanım ve trafik verileri toplanır. Mecraları ne zaman ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz gibi veriler buna dahil olabilir. Ayrıca, ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder.

Aygıt/cihaz verileri: Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız tablet veya telefon gibi bir mobil cihaz kullandığınızda, cihazındaki IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır. SmnTech INC ayrıca cihazınızdaki "cihaz tanımlayıcılara" erişebilir, bunları toplayabilir, izleyebilir, cihazınızda depolayabilir ve/veya uzaktan bir veya daha fazla "cihaz tanımlayıcı" depolayabilir. Cihaz tanımlayıcılar, mobil cihazınızda depolanan veya mobil cihazınızla ilişkilendirilen ve mobil cihazınızı benzersiz bir şekilde tanımlayan küçük veri dosyaları veya benzer veri yapılarıdır. Cihaz tanımlayıcı; cihazın donanımına, işletim sistemine veya diğer yazılımlara bağlı olarak depolanan veriler veya SmnTech INC in cihaza gönderdiği veriler olabilir. Bir cihaz tanımlayıcı, bize veya üçüncü taraf ortaklarımıza sitemizde ve uygulamamızda nasıl gezindiğiniz, demografik bilgileriniz ve SmnTech INC in hizmetini nasıl kullandığınız hakkında bilgiler verebilir ve bizim veya başkalarının raporlar, kişiselleştirilmiş içerikler ve reklamlar sunmasına yardımcı olabilir. Cihaz tanımlayıcıların kullanılabilirliğinin bozulması veya engellenmesi halinde, sunduğumuz hizmetlerdeki bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.

Konum Bilgileri: SmnTech INC, SmnTech INC altyapısını kullandığınız konuma ilişkin veri toplayabilir.

Çerezler: Çerezler, genellikle anonim benzersiz tanımlayıcılar olarak kullanılan az miktarda veri içeren dosyalardır. Bunlar, ziyaret ettiğiniz web sitelerinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınızın dahili belleğinde saklanır.Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. Çerez kullanarak sizlere kişiselleştirilmiş hizmet sunarız, platformlarımızı ziyaret ettiğinizde kimliğinizi doğrularız, servislerimizi geliştirip iyileştiririz.

Güvenlik: Bize Kişisel Bilgilerinizi sağlama konusundaki güveninize değer veriyoruz, bu nedenle ticari olarak kabul edilebilir koruma yöntemlerini kullanmaya çalışıyoruz. Ancak, internet üzerinden hiçbir iletişim yönteminin % 100 mutlak güvenliğini garanti edemediğimizi unutmayın

Bilgiler Nasıl Kullanılıyor ve Korunuyor?

SmnTech INC in topladığı bilgiler, SmnTech INC in hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek ve veri tabanını zenginleştirerek bu veri tabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. SmnTech INC bu bilgileri uygulama yönetimi, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır. Yine, bizimle paylaştığınız hiçbir bilgi, Kullanıcı Sözleşmesi ile belirtilen amaç ve kapsama açıkça aykırı şekilde üçüncü kişilere açıklanmaz.

SmnTech INC, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgilerinizi hesabınızla ilgili işlem yapmak, gerektiğinde sizinle iletişime geçilmesini sağlamak, bilgilendirme yapmak için kullanmaktadır. SmnTech INC, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve hizmet optimizasyonu sağlayabilmek amacıyla, paylaştığınız kişisel verileri ve varsa sağladığınız içerikleri kendine veya başkalarına ait reklam, tanıtım, bildiri, duyurular için kullanabilir. SmnTech INC, yarışmalara katılmanız durumunda tarafınıza ait bilgileri gerekli mercilerle paylaşabilir ve bunları yarışma sonuçlarını açıklarken kullanabilir. Bilgilerin anonimleştirilmek şartıyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması da mümkündür. SmnTech INC üyeliği gizlenemediğinden, üye olduğunuz bilgisi kamuya açık olacaktır.

SmnTech INC, bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstererek kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla beraber, SmnTech INC tarafından saklanan verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde SmnTech INC in bu durumu verinin ilgilisine ve ilgili idari mercilere bildirmek dışında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama yı her ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz, işletim sisteminiz, bağlantı zamanı ve süre bilgileriniz ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup, izniniz gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerinizin 3. şahıslarla paylaşılmamak kaydıyla SmnTech INC tarafından kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

SmnTech INC in sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz için alınan tüm bilgiler tabi olduğumuz kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak korunmaktadır.

SmnTech INC altyapısındaki tüm veri işlemleri şifrelenecektir. Bu çabalara rağmen internet ortamının doğası gereği tamamen bir güvenliğin sağlanamayacağı unutulmamalıdır. Yetkisiz giriş veya kullanım, donanım veya yazılım hatası ve diğer faktörler, bilgilerin güvenliğini herhangi bir zamanda tehlikeye düşürebilir.

Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Uygulamalar

SmnTech INC, zaman zaman sitesine ve uygulamasına, tanıtım postalarına veya reklamlarına üçüncü şahıslara ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girdiğinizde, söz konusu sitelerinin ya da bu sitelerin uygulamaları kontrolümüz altında olmadığı gibi, bu gizlilik politikası erişebildiğiniz bu diğer siteler bakımından geçerli değildir.

Diğer Ülkelere Aktarım

Toplanan kişisel verileriniz, bu verilerin depolanması veya bu metinde yer alan hukuka uygun amaçlarla, denizaşırı ve kullanıcının bulunduğu ülke ve yargı bölgesinden başka dünya çapındaki ülkelere, başka bir ülkede bulunan sunuculara aktarılabilir, işleme alınabilir ve depolanabilir. SmnTech INC, kişisel veriler dahil olmak üzere kullanıcıların bilgilerini, bulundukları yargı bölgesindeki veri koruma yasalarının aynısına/benzerine sahip olmayan başka bir ülke ve yargı bölgesine aktarabilir.

Buna göre SmnTech INC, bu Gizlilik Politikasında belirtilen faaliyetleri yürütmek amacıyla işleme sürecini alt sözleşme ile bir başkasına devredebilir veya yaşadığınız ülke dışındaki ülkelerde bulunan üçüncü taraflarla bilgilerinizi paylaşabilir. Bu nedenle kişisel bilgileriniz yaşadığınız ülkedekinden farklı gizlilik kurallarına tabi olabilir. Ancak yine de, veriler bu metinde yer alan kapsamla sınırlı olmak üzere işlenecektir.

Bilgilerin Paylaşımı

SmnTech INC, kullanıcıların kişisel bilgilerinin başkalarına veya bağlı olmayan şirketlere (örn. doğrudan pazarlama amaçlarıyla) kiralanmasına, satılmasına ya da paylaşılmasına neden olmaz. Ancak SmnTech INC, kişisel olmayan (anonim) toplu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

SmnTech INC, kişisel bilgileri, hukuki yükümlülüklerini göz önünde tutarak, hizmetleri sağlayan şirketler ile paylaşabilir (bilgi işlem merkezleri veya müşteri hizmetleri merkezleri gibi). Bu servis sağlayıcılar bu bilgileri korumakla yükümlüdürler.

SmnTech INC in yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

SmnTech INC, kendi şart ve koşullarını gerçekleştirmek ya da işlem veya kullanıcı güvenliğini sağlamak için, hukuken yetkisi bulunan durumlarda, makul bir açıklamanın gerekli olduğunu kabul ederse, bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Değişiklikler Ve Güncellemeler

Bu Gizlilik Politikası, dijital platformlara yeni özellikler eklendikçe veya kullanıcılarımızdan yeni öneriler geldikçe yeniden, düzenlenebilir ve güncellenebilir. Ancak bu durumda değişiklikleri yayınlayarak sizi bilgilendiririz. Söz konusu değişiklikleri, bazı önemli durumlarda, e-posta ile veya sizi haberdar etmek üzere makul şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile bildirebiliriz. Bu değişikliklere ilişkin bilgilendirilmeniz üzerine, üyeliğinizi iptal etmeyip bildirim döneminden sonra da hizmetlerimizi kullanmaya devam ederseniz, gizlilik politikamızdaki değişikliklere izin vermiş sayılacaksınız. Bu gizlilik politikasının ya da güncellenmiş bir gizlilik politikasının şartlarını kabul etmemeniz halinde hesabınızı istediğiniz zaman kapatabilme ya da anketlere cevap vermeme hakkınız saklıdır. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

SmnTech INC e başvurarak, kişisel verilerinizin;

✔ işlenip işlenmediğini öğrenme,

✔ işlenmiş ise bilgi talep etme,

✔ işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

✔ yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

✔ eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,,

✔ İlgili mevzuat çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,

✔ münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

✔ hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan yasal haklarınızı kullanmanıza rağmen, sahip olduğumuz yasal yükümlülükler, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında işlenmesi gerekli veriler ve kayıt tutma yükümlülüklerimiz kapsamında belirli kişisel verilerinizi saklarız.

SmnTech INC i kullanarak, Gizlilik Politikası nı kabul ettiğinizi ifade etmiş olursunuz. Uygulama yı ziyaret ederken ve/veya üye (kayıtlı kullanıcı) olurken dikkat etmeniz gereken hususlar hakkında, Kullanım Koşulları nı incelemenizi öneririz.

Gizlilik Politikası ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için aşağıdaki e-posta adresine e-posta gönderebilir veya SmnTech INC ile herhangi bir yolla iletişime geçebilirsiniz.

SmnTech INC

www.smnway.com

Adres: Baglar Mahallesi,31.Sokak Siverek / URFA SMNTECH INC

E-posta: support@smnway.com